کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند :قوانین و مقررات ناظر بر رمز ارزها
کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند :تحلیل ماده ٢٦٥ قانون مدنی با نگاهی به رویه قضایی
کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند : وبینار با موضوع : تبیین علمی ماهیت نهاد وکالت دادگستری
کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می‌کند:
جدول اقدامات اجرایی کمیسیون رفاه