تمرینات تیم والیبال کانون وکلای دادگستري مركز هر هفته در حال انجام است.
در ششمین هفته مسابقات فوتبال "جام حرف و مشاغل" تهران تیم فوتبال وکلای کلاسیک کانون وکلا در ساعت ١۴ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۷به دیدار تیم سازمان ورزش میرود. همچنین تیم وکلای مستر در ساعت ۱۵روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۸به مصاف تیم آتش نشانی خواهد رفت.
معرفی وکیل کارت برای وکلای محترم دادگستری
جدول اقدامات اجرایی کمیسیون رفاه
اطلاعیه ورزشی والیبال بانوان
اطلاعیه ورزشی شطرنج
اطلاعیه ورزشی تنیس روی میز
اطلاعیه ورزشی والیبال