کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند:📝 جلسات نقد و بررسی کتاب و فیلم با پشتیبانی کمیسیون فرهنگ و هنر ماهانه یا فصلی بصورت حضوری در کانون وکلا برگزار می گردد.
سومین روز پنجمین دوره مسابقات کشوری کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور با برد همه تیمهای کانون مرکز
دومین روز پنجمین دوره مسابقات کشوری کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور با برد همه تیمهای کانون مرکز
فهرست جدید خدمات کمیسیون رفاه
کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند : جلسات نقد و بررسی کتاب و فیلم با پشتیبانی کمیسیون فرهنگ و هنر ماهانه یا فصلی بصورت حضوری در کانون وکلا برگزار می گردد.
لیست هتل های ایرانگردی جهانگردی و استفاده از تخفیف ویژه وکلا و کارآموزان محترم
قراردادهای جدید کمیسیون امور رفاهی- هفته انتهایی اسفند ١٤٠٠
به مناسبت گرامیداشت روز وکیل کمیته فوتبال و کمیسیون ورزش برگزار می کند: مسابقه فوتبال بین دو تیم کانون وکلا و رسانه ورزش (تیم آقای عادل فردوسی پور )برگزار می شود
کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند:دهمین دوره مسابقات تنیس روی میز کانون وکلای دادگستری
جدول جدید اقدامات اجرایی کمیسیون امور رفاهی- اسفند ١٤٠٠