گروه کوهنوردی کانون وکلای دادگستری مرکز اول مهرماه ١٤٠١ با شعار "کانون وکلا به صلابت کوه" به قله دماوند صعود کرد
جدول جدید اقدامات اجرایی کمیسیون امور رفاهی- مهرماه١٤٠١
جدول جدید اقدامات اجرایی کمیسیون امور رفاهی- شهریورماه١٤٠١
جدول جدید اقدامات اجرایی کمیسیون امور رفاهی- مرداد ماه ١٤٠١
شرایط فروش اقساطی شرکت مادیران
�� کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند :جلسات نقد و بررسی کتاب و فیلم با پشتیبانی کمیسیون فرهنگ و هنر ماهانه یا فصلی بصورت حضوری در کانون وکلا برگزار می گردد.
جدول جدید اقدامات اجرایی کمیسیون امور رفاهی- تیرماه ١٤٠١
اطلاعیه کمیسیون امور رفاهی
کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند:📝 جلسات نقد و بررسی کتاب و فیلم با پشتیبانی کمیسیون فرهنگ و هنر ماهانه یا فصلی بصورت حضوری در کانون وکلا برگزار می گردد.
سومین روز پنجمین دوره مسابقات کشوری کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور با برد همه تیمهای کانون مرکز
دومین روز پنجمین دوره مسابقات کشوری کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور با برد همه تیمهای کانون مرکز